V rámci rozvoje čtenářských dovedností žáci III. B navštívili Knihovnu B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Při interaktivní hravé besedě se žáci naučili orientaci a vyhledávání v knihovně, vyzkoušeli si, jaké je to být knihovníkem = potrénovali abecedu, seznámili se s dětskými autory, podívali se na to, co by si třeťáček mohl přečíst a nakonec si zakvízovali.