V rámci celosvětového environmentálního projektu City Nature Challenge se páťáci vydali do Parku Rochus, aby zde s odborníky-přírodovědci zkoumali rostliny a živočichy této evropsky významné lokality. Projekt je realizován ve více než 400 městech světa, přičemž v ČR je do něho zapojena pouze Praha, Brno, Č.Budějovice a naše Uh.Hradiště. Hlavní akce probíhá ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2023, ale mapovat přírodu mohou účastníci během celého roku.
Samotný projekt City Nature Challenge si klade za cíl ukázat lidem po celém světě, že i ve městech žije spousta organismů, které lze objevovat a pozorovat. K zaznamenání  slouží mobilní aplikace iNaturalist. Je to opravdu snadné a zvládne to úplně kdokoliv bez sebemenšího přírodovědeckého vzdělání. Aplikace je totiž natolik inteligentní, že se pokusí sama rozpoznat, o jaký druh rostliny, zvířete, nebo houby se jedná. Pozorovatelé z 5.B si vše vyzkoušeli přímo v terénu a pomohli tak vědecké komunitě mapovat rozšíření jednotlivých druhů v dlouhodobém měřítku.