Ve čtvrtek 28. 1. proběhla ve II. B netradiční hodina prvouky.

Pracovali jsme ve skupinách a vytvářeli jsme plakát na téma Zdravá výživa. Využívali jsme letáků ze supermarketů.

Práce to byla velmi zajímavá, při které proběhla diskuse o potravinách, které se mají jíst co nejčastěji a které jsou nejméně vhodné pro zdravý vývoj našeho těla.