V době distanční výuky žáci a rodiče 3. A nezaháleli. Zapojili se do projektu ZOO Zlín
a prostřednictvím sponzorství si pořídili nové kamarády. Vybrali částku 10 000 Kč,
společně si zvolili čtyři zvířata a těm přispěli na dobroty.
Žáci obdrželi děkovný list, informace o sponzorovaných zvířatech, barevné fotografie
asponzorský pohled. A nejenom to. Čeká je návštěva ZOO s výukovým programem
a pozvánka na Den sponzorů.
Nezůstalo jen u sponzorství. Již třikrát uspořádali sbírku potravin, kterou pak odvezli přímo
do ZOO. Protože mají ze své aktivity radost, budou v ní pokračovat i v budoucnu.