Součástí on-line výuky českého jazyka je i literární výchova. S kouzlem poezie se v dřívějších letech děti seznamovaly pomocí fotografií nebo vlastní tvorbou. Nyní v páté třídě vytvářely kaligramy.

Kaligram (též ideogram) je báseň, jejíž písmena nebo celá slova a verše jsou uspořádána typograficky do obrazce, který vyjadřuje téma básně samotné. Navazuje na tradici středověké carminy figuraty.