Žáci ze 4. A si zpříjemnili letošní jarní čas tvořením s velikonoční tématikou. Mnozí se stali
malými zahradníky a výsledkem jejich snažení je tradiční osení. Někteří si na Zelený čtvrtek
pochutnali i na vlastnoručně vypěstované řeřiše. Jiní vytvořili přání, která putovala na adresy
v České republice a jedno dokonce letělo potěšit až do Kanady.
Žáci si připomněli naše bohaté lidové zvyky a tradice spojené se svátky jara. V hodinách
anglického jazyka se také dozvěděli, jak tráví Velikonoce děti ve Velké Británii a jaké jsou
tamější odlišné zvyky. Přejí Vám krásné a klidné Velikonoce s beránkem, vajíčky a
pomlázkou!