Děti ze 4. A si připomněly 7. dubna Světový den zdraví, který lidé oslavují již od roku 1950 pohybem, sportem a péčí o tělo i duši. Jeho cílem je zvýšit povědomí o zdraví jako nejvyšší hodnotě lidského života a připomínat lidem, že mají neustále pečovat o své zdraví a tím zlepšovat svůj život.

Děti jsou vedeny k tomu, aby chránily zdraví své i druhých lidí a uvědomovaly si fakt, že zdraví máme všichni jen jedno. Již od dětství si proto osvojují zvyklosti a pravidla, díky kterým si udrží pevné zdraví co nejdéle a budou tak moci žít plnohodnotný život. Známá fráze „ve zdravém těle zdravý duch“ je platná pořád a děti si plně uvědomují rozměr zdravého člověka bez nemocí a se zdravou duší. Vědí, co pro své zdraví mohou dělat a pevně věří, že se brzy budou moci vrátit ke svým pestrým aktivitám, které k němu významně přispívají. Pro udržení zdraví a šťastný život má velký vliv také sportování a pohyb, umění, zdravé stravování, pobyt na sluníčku, čas strávený s rodinou a kamarády a mnohé další. Na obrázcích se můžete podívat, jak si zdraví představují samotné děti.