Vážení rodiče,
opět v naší škole probíhá sběr papíru.
Papír můžete uložit do venkovní učebny, pokud nebude přistaven kontejner.
Jinak sběrový papír vložte do kontejneru a nahlaste třídní učitelce množství sběru.
Sběr se neodevzdává ve sběrných surovinách!