V jarních měsících proběhl na naší škole sběr papíru. Zúčastnily se všechny třídy naší školy. Celkem jsme nasbírali 4485 kg. Nejúspěšnějšími se stali žáci 2.A, v těsném závěsu skončila na druhém místě 4.A a úspěšnou trojici uzavřeli děti z 3.B. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a podpořili životní prostředí.