SBĚR PAPÍRU - celoroční soutěž | Základní škola Broumovská, LiberecSBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

Stejně jako v minulých letech, čeká nás i letos říjnový sběr starého papíru.
Děti mohou do školy nosit starý papír (veškerý netříděný papír – noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy, lepenku, kartony atp.), který budou mít již z domu zvážený. Přinesený papír odevzdají do kontejneru, případně letní učebny a nahlásí třídnímu učiteli přinesené množství.

Rodičům a dětem, které se zapojí, patří náš velký dík.