Děti z 1.A si své vysvědčení mohly vyzvednout až po zdolání úkolů, které plnily na procházce kolem
Mařatic. Odměnou za vyčerpávající výkon byl poklad a krásné vysvědčení.