Na konci prvního měsíce školy naši prvňáčci zažili velkou radost z učení. Dokázali
z písmenek poskládat své první slovo a také ho správně přečíst. Když mu porozuměli, měli ve
tvářích šťastné úsměvy. Bylo to totiž nejkrásnější slovo na světě MÁMA …