Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření:

Provoz škol od 15. 2. 2021