Děti ze 2. B se staly v pondělí 15. 3. fotografy a na svých fotografiích zachytily probouzející se jarní přírodu.