Dnešní akce „O nejlepšího sběrače čoko mincí“ se náramně vydařila. O velké přestávce se školáci
s velkým nadšením rozběhli do všech stran v areálu školy a hledali mince v každé škvírce. A snad
každému se alespoň jedna mince podařila najít. A kdo byl nejlepší? Natálka Honsová ze 3. A.