Vážení rodiče,
děti, které měly zaplacený pitný režim na I. pololetí školního roku 2020/2021,
na II. pololetí platit nebudou. Pitný režim pro ně bude zajištěn.

Pro více informací můžete volat vedoucí školní jídelny – tel. 576 514 064