Již můžeme psát perem. Však to byla i delší doba čekání a příprav, kdy naši prvňáci museli
zvládnout veškeré motorické cviky bez tužky i s tužkou, její správné držení, sklon sešitu a k
tomu se pěkně posadit v lavici. Psaní prvních písmen a slov nebylo jednoduché, ale veškerou
snahou a trpělivostí se vše zlepšovalo a každý malý písemný úspěch byl velkým pokrokem. A
jakým perem psát? K tomu pomohlo také vánoční překvapení pod stromečkem.
Slavnostní okamžik nastal 15. ledna, kdy žáci z 1. C byli pasováni na Rytíře pera. Proč tento
název? Každý písař musí být přece vytrvalý.
Po slavnostním okamžiku se otevřela písanka a s chutí do toho……….
Prvňákům přejeme mnoho krásných a pěkně napsaných slov.