Poprvé vyměnili žáci 1.C prostředí své třídy za moderně vybavenou školní počítačovou učebnu. Základní znalosti s prací u počítače byly žákům známé z listopadové online výuky. K opakování a procvičování učiva pomohl počítačový program Školákov. Ve dvou vyučovacích hodinách jsme procvičovali matematiku, jazyk český a logopedii. Při vyučování byli žáci snaživí, aktivní a práce se jim dařila. Na závěr si každý vyzkoušel i učivo vyššího ročníku. V této formě vyučování chceme i nadále pokračovat.