Ve středu 31.3. navštívili v online hodině třídu 1.A herci ze Slováckého divadla paní Anna
Pospíchalová a pan Martin Vrtáček. Zábavnou formou dětem vyprávěli o své práci, režimu dne, jak
dlouho nacvičují jednotlivé představení, co všechno je před představením čeká nebo jak bojují
s trémou před představením. Do vyprávění děti vtáhli svými převleky, rekvizitami nebo společným
nácvikem jazykolamu. Nechyběly ani ukázky z některých představení, např. z činohry Lucerna nebo
z pohádky Anička a bylinkové kouzlo. Na závěr dětem zodpověděli jejich všetečné otázky a zasmáli se
společně s dětmi jejich krátkým příběhům. Moc děkujeme za tuto možnost.

.