Starosta města Stanislav Blaha 5. června ocenil na radnici úspěšné žáky základních škol. Mezi oceněné patřila i naše žákyně Alice Maňásková z 5. B, která dosáhla významných úspěchů ve sportu, studiu i mimoškolních činnostech.
Moc blahopřejeme!