I v tomto školním roce se zapojila naše škola do mezinárodní matematické soutěže, která proběhla online. Žáci druhých a třetích ročníků soutěžili v kategorii Cvrček, čtvrté a páté třídy v kategorii Klokánek.  A jaká jsou stručná pravidla? Úlohy byly rozděleny podle obtížnosti do tří skupin, za 3, 4 a 5 bodů. Při řešení těchto úloh musí žáci nejenom matematicky počítat, ale mít i představu a logické myšlení. Motivací a povzbuzením jsou vstupní body, které má každý žák stanovené. Za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odčítá a při neřešení jakékoliv úlohy se body nezískají, ale také neztratí. V soutěži není dovoleno užívat kalkulačky, matematických tabulek nebo jiné literatury. Mezi neúspěšnější řešitele se zařadili tito žáci. V kategorii Cvrček: Š. Jašek-3. A, M. Doložílek-2. A, L. Kamler-2. B, M. Štrupl-3. A, M. Rechtig-3. A. V kategorii Klokánek: O. Kohoutek-5. A, T. Babula-4. A, F. Sádecký-5. B. Všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili, zaslouží naše uznání a poděkování.