Pozvání na procházku s výkladem o historii zajímavých míst v Mařaticích dostali naši nejstarší žáci od paní knihovnice. Svým vyprávěním nám přiblížila bohatou minulost Mařatic. Začali jsme naší školou, budovou hasičské zbrojnice a nechybělo ani nahlédnutí do malých prostor mařatské zvoničky. Pokračovali jsme i na místní hřbitov, kde jsme si vyslechli údaje o nově opraveném kostelíku. Většina dětí ani netušila, že nedaleko naší školy se vyráběly dopravní prostředky, jako jsou kočáry a auta. Ano, byly to dřívější prostory hotelu Koníček. Nakonec ve škole nastalo velké zpracování všech informací do podoby plakátů. Vše si můžete prohlédnout příští týden v naší třídě.