Na vědomost se dává, že ve IV.A pobývají nadaní poetové. Skládání básniček je pro ně
radostí, umně se ohání veršem a rýmování pro ně není ztrátou času. Tentokrát veršovali o
zimě – někteří vesele, jiní nevesele i smutně. Všechny básnické texty našich mladých autorů
jsou vystaveny ve třídě a jak situace dovolí, určitě nahlédněte! Teď tedy alespoň malou
ukázku:

Image result for sněhulákSněhulák
Julie Elen Remešová
Sněhové vločky padají z nebe,
mráz nás do rukou pořádně zebe.
Sněhuláka venku stavíme,
jak dlouho vydrží, uvidíme.
Mrkev místo nosu mu dáme,
hrnec na hlavu a uhlíky přiděláme.
Potom domů pospícháme,
teplý čaj si rádi dáme.

Zima
Klára Dvouletá
Ráno jsem se probudila
a oči jsem vykulila.
Co nám to tam venku svítí?
Jó, to je sníh, bílé kvítí.
Protáhnu se vesele
a vyskočím z postele.
Rychle vzbudím rodinu:
„Máte na to hodinu!“
Boby, sáně, paráda,
všude dobrá nálada.

 

Image result for sníh kreslenýZima
Lucie Fridrichová
Sněží nám a chumelí,
pojedeme na hory.
Vezmem talíř, boby, sáně,
nahoře pak sednem na ně.
Pak sjedeme z kopce dolů,
vyjedeme zas nahoru.