Žáci 1.A v pondělí zahájili nové učivo o lidském těle celodenním projektem ,,Moje tělo“. Učili se
popsat a poznat své tělo zvenku, ale i zevnitř. Sami přicházeli na to, co jejich tělo potřebuje a kterému
orgánu se jejich nápad nejvíc líbí. Všechny většinu získaných poznatků si mohly v praxi ohmatat,
vyzkoušet nebo dokonce umístit na správné místo do figurýny.