Děti ze 4.A se vydaly vstříc pravěkým dobrodružstvím Havranpírka, Veveřice, Kopčema, Žabky a
dalších hrdinů z knih Eduarda Štorcha, které se nesmazatelně zapsaly do stránek české literatury.
Mnozí rodiče i prarodiče si i dnes vzpomenou, kolik času strávili s těmito nezapomenutelnými
knihami. Byly součástí jejich dětství a jejich kouzlo naštěstí dodnes nevymizelo.
Ve vlastivědě se děti dozvěděly o tajemstvích nejstarších dob na našem území a v českém jazyce si
četly ukázky z těchto nesmrtelných knih. Pokusily se pak zamyslet na tím, jak by vypadal jejich
každodenní život v pravěku. Výsledek dětských představ a práce stojí za to, jak se můžete přesvědčit
v několika literárních i výtvarných dílech.