☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

 


 

Zpráva o realizovaných vzdělávacích mobilitách

 

Projekt: Jazykové kompetence na Základní škole T.G.Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice

Program: Erasmus+

 

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047097

Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Výzva: 2018

Začátek projektu: 1. 10. 2018

Konec projektu: 30. 9. 2019

Celková doba trvání projektu: 12 měsíců

 

V termínu 28. 7. – 10. 8. 2019 byly v rámci programu Erasmus+ realizovány vzdělávací mobility jednotlivců zaměřené na zvýšení jazykových kompetencí a na nové metody práce s dětmi na prvním stupni základní školy. Paní ředitelka Mgr. Jana Uherková a paní učitelka Mgr. Magda Kaláčová navštívily město Oxford ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V jazykové škole Lake School of English in Oxford absolvovaly dva jazykové kurzy s různým zaměřením: Intensive General English Course a Creative Teaching in the Primary English Language Classroom (Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers). Součástí výuky byly kulturní a sociální aktivity (např. exkurze s průvodcem - město Oxford, vysokoškolská kolej Christ Church College, Oxford University).

Cíle mobilit z hlediska rozvoje jazykových klíčových kompetencí a metod práce s dětmi s důrazem na ICT byly naplněny. Pedagogové používali cizí jazyk v přirozeném prostředí, rozvinuli své jazykové a metodologické kompetence, dále kompetence osobnostní, organizační a kulturní. Poskytli ostatním účastníkům kurzů informace o domovské škole, o českém vzdělávacím systému a používaných metodách práce s dětmi na prvním stupni základní školy. Výstupy z mobilit přispějí ke zlepšení úrovně výuky cizích jazyků na naší škole. Pedagogové budou ve své pedagogické práci zavádět nové příklady dobré praxe, předávat své zahraniční zkušenosti a pozitivně propagovat mobility, dále rozvíjet jazykové kompetence, modernizovat metody výuky cizího jazyka s efektivním využitím nové ICT učebny a metody CLIL - Content and Language Integrated Learning (propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu) a lépe přizpůsobovat výuku žákům mladšího školního věku. Budou usilovat o lepší motivaci žáků pro výuku a rozvíjet jejich konverzační dovednosti v cizím jazyce.

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.