☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Pro zájemce :

www.umimematiku.cz/strilecka-scitani-a-odcitani-do-20

www.umimematiku.cz/rushhour

skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-omalovanky-1/priklady.html

skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-od-14/priklady.html

skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-do-11-12-13-14/priklady.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniA1.htm

 

 

22.10.2020

  Matematika: 

     - pracovní sešit s. 27, dokončit

     - pracovní sešit s. 28, cv. 1, 5

     - pyramidy na mazací tabulku:

 

  Český jazyk:

     - učebnice s. 23, 24 - žluté rámečky

     - učebnice s. 25, cv. 3 - do šk. sešitu napsat 3 věty

     - pracovní sešit s. 15, cv. 1, 2, 4

     - práce na odkazu:

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html

 

 

* 21.10.2020

  Matematika: 

     - pracovní sešit - dokončit vše, co chybí do s.26 (včetně)

  Český jazyk:

     - pracovní sešit s. 15, cv. 3

     - učebnice s. 23, cv. 1, 3 (ústně)

     - učebnice s. 23, cv. 2 - přečíst vše a první dvě věty napsat do školního sešitu

 

 

19.10.2020

  Matematika: 

      - výsledky příkladů na mazací tabulku: 13 + 3, 18 - 4, 20 - 19, 16 - 16, 9 + 2, 12 - 4, 7 + 4,  15 - 3

     - pracovní sešit s. 25, cv. 1, 2, 3, 4, 6

  Český jazyk:

     - na zítra nachystat 4 kartičky z papíru, čtvrtky nebo kartonu

     - písanka s. 14, 3 řádky

     - hádanky: slova napsat do šk. sešitu

        Co je to? N-O-S, U-CH-O, R-Á-N-O, S-E-Š-I-T

     - přečíst text (pošlu v mailu)

            Která znaménka mohou být na konci věty?

            Podle čeho se asi znaménka za větami píší?

     - do školního sešitu zapsat psacím písmem:

          19.10.

          DRUHY VĚT

           1. Oznamovací   

                  vynechat řádek - budeme sem zítra psát

           2. Rozkazovací

                   vynechat řádek - budeme sem zítra psát

           3. Tázací

                    vynechat řádek - budeme sem zítra psát

           4. Přací

 

 

* Odkazy pro zábavu a procvičování :

sudokus.cz/pro-deti/

www.umimematiku.cz/sudoku-2-trida

www.umimematiku.cz/strilecka-scitani-a-odcitani-do-20

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

 

 

16.10.2020

  Matematika: 

     - řetízky na mazací tabulku:    9 + 2 - 3 + 10 - 6

                                                    11 - 4 + 6 + 6 - 18

                                                      6 + 5 + 4 - 5 - 2

     - pracovní sešit s. 24, celá

  Český jazyk, čtení, psaní:

     - písanka s. 14, 4 řádky

     - učebnice s. 21, cv. 1, 2, 3

 

 

15.10.2020

  Matematika: 

     - procvičování sčítání, odčítání do 20

     - pracovní sešit s. 23, celá

  Český jazyk, čtení, psaní:

     - učebnice s. 20, cv. 5, 6, 7

     - do šk. sešitu: cv. 4 

 

14.10.2020

  Matematika: 

     - příklady zpaměti nebo na mazací tabulku:

               14 - 10, 19 - 5, 13 + 4, 12 - 3, 9 + 2, 11 - 4, 20 - 10, 18 - 17

     - pracovní sešit s. 22, cv. 3

     - do šk. sešitu: z čísel 9, 11, 2 sestavit a napsat 2 příklady na sčítání a

                             2 příklady na odčítání

     - pracovní sešit s. 23, cv. 4, 6

  Český jazyk:

     - učebnice s. 20, cv. 3 - přečíst věty

                                         - Jak se pohádka jmenuje?

                                         - Jak by měly jít věty správně za sebou?

                                         - v každé větě spočítat počet slov

                                         - do šk. sešitu opsat větu, kterou pohádka začíná

  Čtení - psaní:

     - písanka s. 13, dopsat

     - čítanka s. 19, přečíst 2x básničku "Ušaté zelí"

               Proč se zajícům říká ušáci?

               Z čeho mohl mít zajíc v zahrádce strach?

 

 

13.10.2020

  Matematika:

     - pracovní sešit s. 22, cv. 1, 2, 5

     - Bingo: udělat na papír 4 svislé čáry, 4 vodorovné čáry...

                  doplnit čísla od 5 do 15 (1 okénko = 1 číslo, některá zapsaná nebudou)

                                                                               např.

 5 10 12
13 9 8
15 7 11

                  říkat příklady a dítě postupně škrtá výsledky

                    9 + 2 ..... škrtne 11, 12 - 5.... škrtne 7     atd.

  Český jazyk:

     - učebnice s. 19, cv. 1 + žlutý rámeček

     - pracovní sešit s. 12, cv. 2

     - pracovní sešit, vybrat si 2 libovolná cvičení na s. 1 - 9

 Angličtina:

            (vzali jsme si ji místo hodiny ve čtvrtek )

   - procvičování slovní zásoby - děti budou znát význam a umět výslovit 

     tato slovíčka: a towel, a duck, a hairbrush, a toothbrush, shampoo, soap

  - učebnice s. 50, poslech příběhu - poslech a sledovat obrázky

                                                         - O čem příběh je? česky

                                                         - poslech znovu a po částech překlad

                 elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_06

  - nové fráze:  Can you see me? Vidíš mě? 

                        Where are you? Kde jsi/jste?

                        Here I am. Jsem tady.

                        Are you OK? Jsi/Jste v pořádku?

                        Wait a minute. Počkej/Počkejte chvilku.

                        You´re welcome. Rádo se stalo.

  - pracovní list s. 43: udělat značku podle toho, zda věc ve třídě je

                                  pokládat otázky a dítě odpoví

                                                Yes, I can. Ano, mohu.

                                                No, I can´t. Ne, nemohu.

        In your classroom, can you see a window? Yes, I can.

        Can you see a door?       

        Can you see a duck? No, I can´t.    atd.

           

                

* 12.10.2020

  Matematika:

     - pracovní sešit s. 20, dokončit

     - pracovní sešit s. 21, cv. 1, 2

     - procvičování +, - do 20

skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/vlakove-nadrazi/priklady1.htm

  Český jazyk:

     - učebnice s. 18, celá - k ukázce jazyků je možné využít

       následující odkazy:

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

     - napsat na lístky státy a seřadit je podle abecedy

          (Polsko, Rusko, Německo, Japonsko, Francie)

     - písanka s. 12, dokončit (odpověď celou větou)

     - písanka s. 13, 4 řádky

  Prvouka:

     - učebnice s. 10, 11

     - sešit: nakreslit na volnou stránku za PL Podzim

                  keř a strom s popisem částí

 

 

* DÚ 9.10.2020: 

Aj - trénovat slovíčka na následujících odkazech

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_02

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06

 

 

* 9.10.2020

  Matematika:

     - pracovní sešit s. 19, cv. 4

     - pracovní sešit s. 20, cv. 1

   Angličtina: 

     - slovní zásoba:

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06

     - učebnice s. 2 - 3: Do které místnosti nová slovíčka patří? 

                                       koupelna =  the bathroom  (najít na obrázku)

     - učeb. s. 48 - 49: poslech č. 20 věci ukazovat a pojmenovávat

     - poslech č. 21: poslech 

     - poslech č. 24: kreslit na papír   

     - trénování:

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01

elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_02

 

 

8.10.2020

  Matematika:

     - matematické řetězce zpaměti (tj. děti si zapisují pouze

          mezivýpočty): 20 - 19 + 16 - 5 + 1.....zapíší   1  17   12   13

                                 4 + 5 + 2 - 10 + 19                   9  11    1    20

                                 11 - 2 - 9 + 14 - 2

                                  5 + 5+ 5 + 5 - 20

     - pracovní sešit s. 19, cv. 1, 2, 3

  Český jazyk:

     - učebnice s. 17, cv. 2, 3

     - pracovní sešit s. 11, celá

     - do šk. sešitu: učebnice s. 16, cv. 10

  Čtení - psaní:

     - čtení z vlastní knihy

     - do 12.10. zapsat přečtenou knihu do čtenářského deníku

     - písanka s. 11, dopsat 

                diktát písmen: p, r, t, Ň, f, d, i, k, b

     - písanka s. 12, 8 řádků

 

 

* 7.10.2020

  Matematika:

     - procvičování sčítání, odčítání do 20 bez přechodu 10 

     - pracovní sešit s. 18, celá

     - sudoku

 

* 6.10.2020

  Český jazyk:

     - pracovní sešit s. 10, cv. 1 (Popletená básnička)

     - učebnice s. 14, dokončit

  Matematika:

     - pracovní sešit s. 79

  Prvouka:

     - učebnice s. 8 - 9 (děti by měly znát a umět vysvětlit pojmy listnaté,

            jehličnaté, opadavé, stálezelené stromy,  poznat jehličnaté a základní

            listnaté stromy - dub, buk, lípa, umět vyjmenovat roční období a

            podzimní měsíce)

     - sešit: vlepený pracovní list Škola (= opakování)

 

 

* 5.10.2020

  Český jazyk:

     - abeceda zpaměti

     - učebnice s. 14, cv. 5 + úkoly a,b, c

                                 cv. 6

                                 cv. 8 ( nejdříve si dítě několikrát přečte a prohlédne slova, pak nadiktovat do šk. sešitu)

     - písanka s. 11, 5 řádků

  Matematika:

     - opakování:  příklady typu 19 - 15, 20 - 11, 17 - 13.....

     - pracovní sešit s. 17, celá

  Prvouka:

     - učebnice s. 8 - 9

     - sešit: vlepený pracovní list Podzim 

 

 

2. 10.2020

  Český jazyk:

     - procvičování abecedy (celé řady)

     - učebnice s. 13, cv. 2 ústně

                                 cv. 3 - slova napsat na lístečky - 1 slovo = 1 lístek

                                         - slova seřadit podle abecedy

                                         - pak nalepit na papír (do sloupečku pod sebe)

     - na 5 lístků napsat 5 druhů ovoce (1 slovo = 1 lístek) a totéž jako u cv. 3

  Matematika:

     - desetiminutovka - psát výsledky příkladů: 5 + 3, 10 - 2, 11 + 6, 19 - 9, 20 - 10,

                   13 + 4, 7 + 2, 8 - 7, 14 + 0, 10 + 10, 15 + 4.........1 + 2 + 3

     - pracovní sešit s. 16, celá (u cv. 4, 5 napsat i příklad)

  Čtení - psaní:

     - písanka s. 9 - 10

     - číst z vlastní knihy

 

 

25. 9. 2020

  Český jazyk:

     - učebnice s. 12, cv. 1, 2

     - pracovní sešit s. 8, celá

     - zkoušet postupně říkat abecedu zpaměti

 Matematika:

     - pracovní sešit s. 12, dokončit

     - pracovní sešit s. 13, celá

 

 

24. 9. 2020

 Matematika:

     - PS s. 12, cv. 1, 2, 3

     - procvičování +, - do 20 bez přechodu 10

  Český jazyk:

     - učebnice s. 11, básnička + úkoly pod ní

     - PS s. 8, cv. 1

  3. a 4. hodinu jsme měli Tv - sportovní den.

 

 

23. 9. 2020

  Matematika:

     - pracovní sešit s. 11, celá

     - řetězce: 5 + 5 + 8 - 8 = ... , 20 - 7 + 2 - 4 = ...  atd.

  Psaní:

     - písanka s. 7, dopsat 

            diktát písmen: A, p, k, V, t, í, b, u

 

 

 

22. 9. 2020

  Český jazyk:

     - " rozcvička":

              Vymysli slovo, které začíná na slabiku SA (salát), PO ..., NU...

              Napiš velké tiskací písmeno, které je z 1 dlouhé rovné čáry a

                              1 krátké rovné čáry  (T, L)

              Napiš velké tiskací písmeno, které je z 2 dlouhých rovných čár a

                              1 krátké rovné čáry  (H)

              Napiš velké tiskací písmeno, které je z 2 dlouhých rovných čár a

                              1 dlouhé šikmé čáry  (N

     - pracovní sešit s. 6, celá

  Matematika:

     - vstupní test - ve cv.1 škrtněte v 1.číselné řadě číslo 7  

     - opět samostatná práce a přinést pak do školy

  Čtení /psaní:

     - písanka s. 7, 6 řádků

     - 1. kapitola z knížky, kterou děti včera dostaly na pasování na čtenáře

            (budeme ji číst společně ve škole)

  Prvouka:

     - opakování učiva - pracovní list (zelená je na semaforu pro chodce

              u školy, na ostaních je červená)

      

     

* 21. 9. 2020

  Byli jsme v knihovně na "Pasování na čtenáře", takže dnes byl pouze český jazyk a psaní.

 

  Český jazyk:

      - psali jsme vstupní test - kvůli zjištění, co je potřeba po distanční výuce

                                                   v 1. třídě "dotáhnout"

      - nechte děti testík napsat také - měly by ale pracovat samostatně 

      - chyby neopravujte, jen připomeňte kontrolu

      - test vložte do Čj, vezmu si ho

      - test pošlu v mailu

 

      - písanka s. 6, celá (část = DÚ)

 

    

* 18. 9. 2020

   Český jazyk:

     - PS s. 5, celá

     - PS s. 2, cv. 7 = DÚ

     - písanka s. 5, 4 řádky

   Matematika:

     - PS s. 10, cv. 3, 4

     - slovní úlohy zpaměti (např. Maminka koupila 12 jablek a 7 hrušek.

                                          Kolik kousků ovoce koupila? )

 

 

* 17. 9. 2020

   Matematika:

     - PS s. 10, cv. 1,2

     - PS s. 10, cv. 3 (2 sloupečky = DÚ)

  Český jazyk:

     - pracovní sešit s. 3, celá (1 cv. = DÚ)

     https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/530-cesky-jazyk-analyticko-synteticka-metoda

  Angličtina:

     - opakování slovní zásoby:

               barvy (white, yellow, orange, pink, red, violet, blue, green, brown, grey,

                          black)

               čísla 0 - 10

               školní potřeby

     - fráze + odpovědi: 

            What´s your name?   I am ...Susan. I´m ...Susan. 

            How old are you? I am ...7. I´m 7.

     - PS s. 67 - vybarvit a vystříhnout dort a svíčky, čísla

              rodič říká čísla, dítě položí správné číslo k dortu a na dort správný

                      počet svíček

              na závěr dítě vytvoří svůj dort a řekne, kolik mu je let ( I am...)

 

 

16. 9. 2020

   Matematika:

     - opakování geometrických tvarů

     - pojmy vrchol, strana

     - Ps s. 78, celá

   Psaní:

     - písanka s. 4, dopsat (část = DÚ)

     - písanka s.5, 3 řádky

 

 

15. 9. 2020

   Český jazyk:

     - pracovní list (pošlu v mailu) - přiřazování malých a velkých tiskacích písmen

     - popř. procvičování:   https://www.skolasnadhledem.cz/game/3020

     - práce na tabuli - viz. pracovní list druhý úkol

     - U s. 7, cv. 1a, b (do školního sešitu opsat psacím písmem pouze 1. větu)

   Matematika:

      - PS s. 9, celá (cv. 2a, 2b, 2c = DÚ)

   Prvouka:

      - U s. 7

 

  

14. 9. 2020

   Český jazyk:

     - opakování malých a velkých tiskacích písmen

     - do školního sešitu psacím písmem: k, A, J, s, u, N, i, h, t

      Úprava ve školních sešitech: pod posledním psaním vynechat 1 řádek,

      pak vlevo na začátku řádku datum, na další řádek hned od kraje psát

     - U s. 7, cv. 1, 2

   Matematika:

      -  řetězce na mazací tabulku (papír): psát mezivýpočty

              např. 7 - 3 + 5 - 6 + 1 .... zapíší   4   9   3 

                      10 - 10 + 5 +3 - 2

                       9 - 8 + 6 - 5 + 4

     - PS s. 8, celá (cv. 6 = DÚ)

   Čtení/psaní:

     - písanka s. 4, 4 řádky

     - čítanka s. 4-5, "Mates je pes" + úkoly za textem

   Prvouka:

     - U s. 6

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm

 

  

11. 9. 2020

  Matematika:

     - řetězce typu 5 + 3 - 1 + 2 = ...  10 - 5 + 2 - 6 = ...

     - PS s. 7, dokončit

* Český jazyk:

     - na mazací tabulku nebo papír nakreslit řešení hádanky:

            Co je to?   T-U-Ź-K-A    K-R-A-B-I-C-E     B-O-T-A   

 

     - U s. 6, cv. 5 a, b, c, d, e

     - školní sešit: vlepený list (zvířata napsat psacím písmem 

                                           do správných sloupečků )

 

 

* 10. 9. 2020

  Matematika:

     - PS s. 7, cv. 1, 2

  Český jazyk:

     - U s. 6, cv. 3 (slova vytleskat a určit i krátké - dlouhé slabiky)

     - U s. 6, cv. 4 nejdřív ústně, pak vybrat  ze školních potřeb 3 slova a napsat

                           je do školního sešitu

       Úprava ve školních sešitech: vlevo do 1. řádku datum, na 2. řádek hned

       od kraje psát

     - písanka s. 3, celá (4 řádky = DÚ)

   Angličtina: 

     - opakování slovní zásoby: barvy, čísla, školní potřeby

     - PS s. 61 - rozstříhat na dílky, nachystat pás papíru na lepení

                      - podle diktátu lepit číslice do řady: five, eight, one, ten, two, four, nine,

                                                                               six, three, seven

                      - do druhého řádku nalepit pod číslice obrázky se správným počtem

                        věcí (předměty si děti počítají nahlas anglicky)

                      - děti si 4 obrázky vybarví - pak řeknou anglicky barvy, které použily

                        např.     

 

 

  

* 9. 9. 2020

  Matematika (1. hodina, 4. hodina 20 min po návratu z plavání):

  učiva v PS je málo, protože jsme chvilku věnovali motivaci + rozvoji jemné

  motoriky a pak  pracovali s kolečky a desítkou  (připomenutí souvislostí 

  u příkladů typu 4+5, 14+5 )