☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Výchovná poradkyně Mgr. Hana SOMROVÁ

 

Vám pomůže, pokud potřebujete pomoc s: 

 

> zprostředkováním  diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

   a mimořádného nadání

péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

komunikací se školskými poradenskými zařízeními  (PPP, SPC atd.)

   při zajišťování podpůrných opatření

vysvětlením výsledků šetření školských poradenských pracovišť

  a konkrétními opatřeními pro vaše dítě

řešením školní neúspěšnosti vašeho dítěte

řešením výukových problémů ve škole

získáním více informací o činnosti školy, školských a dalších

   poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích

   a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným

   zástupcům

zprostředkováním nových metod pedagogické diagnostiky

  a intervence pedagogickým pracovníkům školy

 

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

 

Středa          13:45 - 14:15 nebo dle osobní domluvy

E-mail:          hanasomrova@seznam.cz