☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Vážení rodiče, učitelé a děti,

jmenuji se Petra Miklášová a na Základní škole Mařatice pracuji dva a půl dne v týdnu jako školní psycholožka. V rámci mé práce se snažím pomáhat dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou.

Pomáhám vytvářet příjemnou a bezpečnou školní atmosféru, týmovou spolupráci celého pedagogického sboru a otevřenou komunikaci mezi rodinou a školou.

 

Kdo za mnou může přijít?

Děti, které...

...mají problémy se spolužáky, s kamarády.

...mají problémy s učiteli.

...mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.

...mají problémy s učením.

...se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.

...si potřebují popovídat a neví s kým.

...potřebují ........................

 

Rodiče, kteří...

...mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.

...mají výchovné problémy s dítětem.

...chtějí svému dítěti více porozumět.

...mají výukové problémy se svým dítětem.

...mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.

...si chtějí popovídat a slastech a strastech rodičovství.

 

Učitelé, kteří...

...chtějí více poznat svoje žáky.

...chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

...chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

...řeší výchovné problémy žáků.

...řeší výukové problémy svých žáků.

...mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

...si chtějí jenom popovídat o dění ve škole.

 

·          

Veškeré činnosti mohou být podníceny na doporučení učitele, zákonného zástupce, nebo na vlastní přání žáka.

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který zákonní zástupci vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku každého školního roku. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí  a Etickým kodexem práce školních psychologů,a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů.

Služby školního psychologa jsou bezplatné.

 

Kontakty na mne:

Ve škole pracuji v tyto dny:

Středa          7.30 - 14.00 

Čtvrtek         7.30 - 14.00

Pátek         7.30 - 11.00

+ konzultační hodiny dle domluvy

 

E-mail:
          
petra.miklasova@zsmaratice.cz  ;  skolnipsycholog@zsmaratice.cz

Mou pracovnu najdete na hlavní budově v 1. patře.

Vzhledem k tomu, že v  průběhu dne pracuji s dětmi individuálně či skupinově, nemusíte mne v pracovně vždy zastihnout.  V ostatní pracovní dny pracuji v jiné základní škole.

Proto doporučuji si konzultace domluvit vždy předem, nejlépe e-mailem, případně prostřednictvím třídní učitelky. Po domluvě je možné sjednat konzultaci také mimo konzultační hodiny.

 

 Těším se na viděnou                                    Mgr. Petra Miklášová

 

 

 

pdfKontakty na odborná pracoviště (529,95 kB  PDF)
Odborná pracoviště