☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Školní metodička prevence Mgr. Magda KALÁČOVÁ

 

Vám pomůže, když:

 máte pocit, že je s Vaším dítětem něco v nepořádku a máte podezření na výskyt rizikového chování       (např. je mu ubližováno, dostalo se do nevhodné party, chodí nerado do školy nebo dokonce ráno   odmítá odejít z domu, výrazně změnilo své chování, chová se zvláštně a nerozumíte mu, trápí se a je nešťastné, tráví většinu času u počítače a odmítá cokoli jiného, přišlo do styku s návykovou látkou, odmítá jíst nebo po jídle často zvrací atd.)

 

potřebujete získat informace o rizikovém chování (např. záškoláctví, šikana, kyberšikana, agresivita, násilí, vandalismus, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství a netolismus, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě atd.)

nacházíte se ve složité situaci, která souvisí s rizikovým chováním a se kterou si nedovedete sami poradit 

potřebujete doporučit či zprostředkovat odbornou pomoc z oblasti rizikového chování (spolupráce s dalšími odborníky a pracovišti)

 

Konzultační hodiny:

 

Středa          13.30-14.00 nebo dle osobní domluvy

 

E- mail:         magda.kalacova@seznam.cz