☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Logopedická třída

 

Logopedická třída je určena výhradně dětem s narušenou komunikační schopností, jejichž nadání odpovídá zařazení do základní školy. Tyto děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „Být zdravým ve zdravém světě. "
Dětem, které mají narušenou komunikační schopnost v kombinaci se zrakovou, sluchovou či tělesnou vadou, poskytuje garanci příslušné speciální centrum, které navrhuje způsob péče a vzdělávání.

V logopedické třídě je menší počet žáků, aby byl zajištěn individuální přístup při nápravě řeči, která probíhá každodenně během celé výuky. Kromě běžných předmětů mají žáci této třídy i
hodinu speciální logopedické péče. Do logopedické třídy jsou zařazováni žáci nejen z Uherského Hradiště, ale i z jeho širokého okolí. Garanci péče poskytuje Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči Brno, Veslařská 234 - odloučené pracoviště Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1292. Po ukončení prvního ročníku mají žáci možnost pokračovat ve druhé logopedické třídě nebo mohou být začleněni do běžných tříd základní školy. Bližší informace k zařazení dětí do této třídy je možné získat na telefonním čísle 576 514  063 a 739 008 901.