☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU COMENIUS

 
Ve školním roce 2011/ 2012 a 2012/ 2013 probíhal projekt Comenius s názvem „European Letter Craze“ (volně přeloženo jako „Evropská dopisová posedlost“, nebo „Evropská písmenková posedlost“), do kterého byly zapojeny společně s naší školou školy z Polska, Španělska, Turecka, Itálie a Slovenska.
 
V průběhu měsíce září a října 2012 jsme společně se zapojenými zeměmi vytvářeli Příručku mladého Evropana. V listopadu proběhla návštěva partnerské školy ve Španělsku, které se zúčastnily tři učitelky naší školy. Zde proběhla evaluace dosavadních úkolů a zadání nových na další období, a to vydání sbírky „Školní NEJ“, druhé vydání školních novin, natočení multimediálního souboru „To je mňam“.
 
Po splnění těchto úkolů nás čekala návštěva zástupců partnerských zemí v České republice. Aby děti získaly znalosti o jednotlivých zemích, připravily jsme jednodenní projekt, do kterého se zapojila celá škola.
 
V týdnu od 13. do 17. května dorazili na partnerskou návštěvu studenti a učitelé z pěti partnerských škol – Turecka, Španělska, Itálie, Slovenska a Polska. Díky bohatému programu a slunečnému počasí jsme všichni prožili nezapomenutelný týden. Dopoledne patřila uvítacímu programu, společné výuce, evaluaci projektu či sportovním „Hrám bez hranic“, odpoledne pak výletům do blízkého okolí. Příjemná byla procházka Uherským Hradištěm s návštěvou radnice, kde proběhlo přijetí panem místostarostou Evženem Uhrem. Zážitkem pro cizince byla rovněž prohlídka hradu Buchlov či zámku a zámecké zahrady v Buchlovicích, archeoskanzenu Modrá, baziliky na Velehradě a areálu Živá voda. Hosté neskrývali obdiv nad krásami naší přírody. Návštěva byla zakončena festivalem, na který si každá země připravila své vystoupení. Program byl opravdu pestrý. Nechyběly písně, lidové a moderní tance, hra na flétny i na cimbál, aerobic, acrosport a loutkové představení. Žáci během tohoto týdne navázali nová přátelství, snažili se dorozumívat anglicky.
 
Účastí na tomto projektu měli žáci, učitelé a někteří rodiče příležitost zjistit, že čtení a psaní jsou dovednosti, které jsou praktické, nepostradatelné, a že zároveň přinášejí potěšení a radost do našich každodenních životů. Úplné a správné zvládnutí těchto dvou schopností umožňuje samostatně pochopit různé oblasti znalostí, vyhledávat potřebné informace, vyjádřit se, komunikovat, a co je nejdůležitější – umožňuje osobní růst.