☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PLATNÉ OD 1.9.2020

 

Plná cena obědu: suroviny 23,00 Kč - 35,00 Kč (možný příspěvek z FKSP) + mzdové a ostatní osobní náklady 33,00 Kč + režijní náklady 4,00 Kč + zisk 8,00 Kč = maximálně 80,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených skupin.

 

1) Stravování dětí MŠ:

a)            3 – 6 let                    přesnídávka         8,00Kč

                                               oběd                    23,00Kč

                                               svačina                 7,00 Kč

                                               celkem                 38,00Kč

b)           7 – 10 let                 přesnídávka           8,00Kč

                                               oběd                    29,00Kč

                                               svačina                 7,00 Kč

                                               celkem                 44,00Kč

 

2) Stravování žáků:        

a)    7 – 10 let,  cena obědu = cena surovin          29,00 Kč                              

b)  11 – 14 let,  cena obědu = cena surovin          31,00 Kč                              

c) 15 a více let, cena obědu = cena surovin          35,00 Kč

 

3) Zaměstnanci ZŠ T.G.Masaryka:

a) při přítomnosti na pracovišti minimálně 3,0 hodiny

cena obědu = cena surovin – příspěvek z FKSP

                                                                             24,00 Kč

 

4) Zaměstnanci jiné školy

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů

+ cena režií + zisk                         

                                                                           80,00Kč               

 

5) Cizí strávníci

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů

+ cena režií + zisk                                              80,00 Kč

 

6) Doplňková činnost – přesnídávky, odpolední svačiny pro žáky ZŠ T.G.Masaryka:

Plná cena: suroviny  10,00 Kč +  mzdové a osobní náklady 8,00 Kč

+ režijní náklady 2,00 Kč + zisk 2,00 Kč                  

Přesnídávka                                                                22,00 Kč

Odpolední svačinka                                                     22,00 Kč

 

Plná cena obědu neodhlášeného žáka:

cena obědu =cena surovin + mzdové a ostatní osobní náklady + režijní náklady

a)                  3 – 6 let                                                     60,- Kč

b)                 7 – 10 let                                                    66,- Kč

c)                  11 – 14 let                                                 68,- Kč

d)                 15 a více let                                                72,- Kč