☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Arboretum - zdroj poznání a vnímání přírody

Prostřednictvím grantového řízení pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji se naší škole v minulém školním roce podařilo získat finanční částku na uskutečnění projektu s názvem „Arboretum – zdroj poznání a vnímání přírody“. Projekt byl zaměřen na rozšíření stávajícího arboreta s novou výsadbou dřevin, fenologická a zoologická pozorování, bádání a celoroční sledování přírody, zbudování učebny v přírodě a vytvoření informačních tabulí v areálu školního arboreta.

Mezi dílčí akci patřil celoškolní projekt Den stromu. Děti sázely stromy, vyráběly výrobky z přírodnin a pomocí ekohry si uvědomily, že život stromu má své zákonitosti.

Veškeré činnosti již začaly na konci září ve venkovní učebně, která byla slavnostně otevřena za účasti hostů a všech dětí školy. Venkovní učebna byla postavena nejen z grantového příspěvku, ale z velké části také díky sponzorským darům rodičů našich žáků.

Mezi prožitkově zdařilou činnost v rámci projektu se řadila fenologická a zoologická pozorování. Současně se žáci podíleli na vytvoření informačních tabulí. Informace o jednotlivých živočiších a rostlinách žijících v naší lokalitě vyhledávali v knihách a na internetu.

Projekt přinesl dětem spoustu nových poznatků o přírodě. Za příznivého počasí využíváme venkovní učebnu nejen k výuce přírodovědy, ale ve všech předmětech. Informační tabule jsou zdrojem poznání pro žáky školy i širokou veřejnost.