Děti ze IV. A si v tomto týdnu připomněly dobu Masopustu a lidové zvyky s ním spjaté.
Mnohé by tento čas trávily v maskách na karnevalech, veselily by se a tancovaly ve
fašankových průvodech maškar, zpívaly rozpustilé písně, možná chodily i po obchůzkách a
pochutnávaly si na koblihách a božích milostech. Podobně, jak trávili Masopust lidé v dávné i
nedávné minulosti a snad budou i v budoucnosti. Děti si vyrobily tradiční i moderní masky a
věří, že další Masopust plný radostného hodování si užijí již naplno.