Vážení rodiče,
v měsíci prosinci došlo k přerušení provozu školní družiny v délce celkem 9 dnů – 6 dnů zimní prázdniny, 3 dny ředitelské volno.
Z tohoto důvodu Vám bude vrácena poměrná část úplaty za školní družinu ve výši 49,-Kč.
Tato částka Vám bude vrácena osobně při vyzvedávání dítěte. Pokud dítě odchází ze ŠD samo, bude částka předána dítěti a rodiče budou o vratce informováni prostřednictvím deníčku ŠD.
Lenka Lancová, vedoucí vychovatelka