Vážení rodiče,

od pondělí 4. ledna bude provoz školní družiny probíhat následovně:   

ranní družina – od 6. 30 do 7.45 hodin

odpolední družina  –  do 16.30 hodin

Oddělení školní družiny budou totožná s kolektivy jednotlivých tříd. 

Ranní družina bude probíhat v přízemí staré budovy a odpoledne se děti budou scházet ve svých kmenových třídách