Vážení rodiče, od 12. 4. bude v provozu také školní družina.

Ranní družina: 6.30 – 7.45
Odpolední družina: do 16.00

Ranní školní družina
Děti se budou scházet prostorách staré budovy

Rozdělení dětí – prostory ranní družiny v lichém týdnu od 12. 4. 2021
1. A – ve třídě 5. A
1. B – ve třídě 4. B
1. C – ve třídě 4. A
2. A – ve třídě 5. B
3. A – ve třídě 3. A
3. B – ve třídě 3. B

Rozdělení dětí – prostory ranní družiny v sudém týdnu od 19. 4. 2021
1. C – ve třídě 3. B
2. B – ve třídě 3. A
4. A – ve třídě 4. A
4. B – ve třídě 4. B
5. A – ve třídě 5. A
5. B – ve třídě 5. B

Odpolední školní družina
Oddělení školní družiny budou totožná s kolektivy jednotlivých tříd a budou se scházet ve
svých kmenových třídách.

Také ve školní družině platí pravidla nošení ochrany úst a nosu. Družina bude maximálně
využívat prostory školní zahrady pro pobyt venku, pokud to počasí dovolí. Prosíme rodiče,
aby děti vybavili vhodným oblečením.

Zároveň prosíme, aby při vyzvedávání dětí ze školní zahrady rodiče nevstupovali do
budovy školy a počkali na své dítě venku.