Informace k provozu škol od 11. ledna do 22. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení: Informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1
  • Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19: Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna
  • Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12: Usnesení Vlády ČR byla prodloužena účinnost usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí:
    Usnesení Vlády ČR – profese