Informace k provozu škol od 1.února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

– vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021): Informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1
o nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí
podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max.
do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19: Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

– pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace
o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na
dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
Více: Opatření obecné povahy_vysvědčení