Vážení rodiče,
rádi bychom vás upozornili na jev, který se poslední dobou vyskytuje mezi žáky a který nás
znepokojuje. Vypozorovali jsme, že děti napodobují scény ze seriálu Hra na oliheň.
Jedná se o celosvětově populární, avšak velmi drastický seriál plný násilí a bezdůvodné, nesmyslné
agrese. Propojují se v něm jednoduché dětské hry se zabíjením a popíráním hodnoty člověka a života
jako takového. I pro mnohé dospělé diváky jsou scény z filmu náročné na zpracování a pro děti, které
ve svém konkrétním uvažování nedokáží odlišit hranici reality a fikce, jde o pořad absolutně
nevhodný.
Prosíme vás tímto o zbystření a zvýšení zájmu o to, co vaše děti sledují v televizi a na sociálních sítích,
či hrají na počítači ve svém volném čase. Víme, že dnešní pandemická situace, kdy jsme my všichni
často nuceni u počítače trávit svůj čas, není snadná. Ovšem právě proto je důležité probírat s dětmi,
na co vše ve světě počítačové reality a televize narazily. Stále je potřeba si s nimi povídat o tom, jaké
jsou hodnoty, čeho si v životě ceníme, oč usilujeme a jakou podobu má mít lidská komunikace a
soužití. Věřte, že i my ve škole uděláme maximum pro to, abychom dané téma ošetřili. Jen tak
společně vytvoříme bezpečné prostředí pro zdravý růst a rozvoj našich dětí a pomůžeme jim neztratit
se ve virtuální realitě a nepodlehnout tlaku masmédií.
Víme, že ke konci roku patří únava nás všech, potřeba ještě zrychlit a dohnat, co jsme nestihli dříve.
Víme, že přinášíme novou starost týkající se výchovy našich dětí. Ale také víme, že k vánočním
svátkům patří naděje a blízkost, sdílení. Pojďme si tedy tuto dobu společně užít. Pojďme se právě
v době předvánoční společně bavit o tom, co dělá člověka člověkem. Pojďme si povídat o našich
snech – co si společně přejeme, co nás naplňuje, co je pro nás důležité. Pojďme alespoň na chvíli
vypnout všechny blikající obrazovky a povídat si.

Kristýna Hrichová, školní psycholog