Ani s žáky obou pátých tříd jsme si nemohli nechat ujít zpestření hodiny literární výchovy
návštěvou herců Slováckého divadla. Pan David Macháček a Petr Čagánek nám přiblížili
Šrutovu knihu Lichožrouti a dali nahlédnout do procesu vzniku divadelního představení.
Příjemná literární beseda byla provázena kvízovými otázkami a legračními glosami.