Dne 16.2.2021 nám zpestřili výuku českého jazyka herci Slováckého divadla Tereza Hrabalová a David Vacke, kteří si pro děti připravili téma Lichožrouti. Děti se zábavnou formou dozvěděly spoustu informací nejen o této divadelní hře, ale také se seznámily s některými divadelními pojmy a profesemi. Herci četli dětem ukázky z knížky, zahráli dětem krátké divadlo, připravili si pro děti hádanky a křížovku. V průběhu celé besedy měly děti možnost odpovídat na otázky herců k danému tématu a sbírat za ně body. Nejúspěšnější děti byly odměněny jedničkou.