☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

funkční období školské rady končí ke dni 31. 12. 2020. Z tohoto důvodu se uskuteční na listopadové třídní schůzce volba členů za zákonné zástupce nezletilých žáků na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.
Žádáme tímto zákonné zástupce, aby do 15. 10. 2020 prostřednictvím třídní učitelky doručovali návrhy kandidátů.
Přípravný výbor bude pracovat ve složení: Mgr. Jana Uherková, Mgr. Hana Palánková, Mgr. Eva Jurčíková.
Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni dva členové a dva náhradníci.