☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Uspěli jsme v programu Erasmus+

 

Přicházíme s dobrou zprávou, že naše škola patří mezi úspěšné žadatele o grant v programu Evropské unie Erasmus+. V minulém školním roce 2019/2020 jsme se zúčastnili výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu Erasmus+ KA1 v sektoru školního vzdělávání a byli jsme úspěšní! Radost máme velkou, jelikož podpořených škol bylo tentokrát podstatně méně než v minulých letech.

 

Získané finanční prostředky budou využity na realizaci dvouletého projektu „Anglicky lépe pro všechny,“ od kterého očekáváme dlouhodobý pozitivní vliv na celou naši školu. V plánu projektu za finanční podpory Evropské unie je realizace dvou mobilit našich pedagogů v délce dvou týdnů, během kterých absolvují jazykově metodologické kurzy zaměřené na zvýšení jazykových kompetencí a metody výuky cizího jazyka u žáků mladšího školního věku. Součástí projektu je dále stínování výuky ve škole v anglicky mluvící zemi se zaměřením na realizaci výchovně vzdělávacího procesu a uplatňované výukové metody, principy, prostředky a formy práce u žáků mladšího školního věku v běžné třídě i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zapojení do mezinárodního projektu povede k posílení profesní odbornosti účastníků, ke zkvalitnění vyučovacího procesu, zlepšení úrovně výuky anglického jazyka a předpokládaným přínosem budou i příklady dobré praxe ze zahraničních škol.