☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Škola v přírodě - Sluňákov 2019

Škola v přírodě - Sluňákov 2019

Třídy 4.A a 4.B ZŠ T.G. Masaryka  strávily týden v Litovelském Pomoraví

v blízkosti vesnice Horky nad Moravou.

Sluňákov je ekologické centrum, které pořádá pobytové programy s přírodovědnou tématikou. Výukový program Zelený ostrov vtáhl žáky na ostrov Krakatoa, který byl poničen výbuchem sopky a postupně se na něm objevoval nový život. Díky tomuto programu získali žáci aktivním učením spoustu poznatků o rostlinách a živočiších, vyzkoušeli si chemický pokus a radost z vydařeného pokusu neznala mezí. Putování lužními lesy, sbírání semínek všech možných rostlinných druhů a jejich určování pomocí lupy žáky tak bavilo, že ukončit tuto činnost bylo pro lektorky velmi náročné.  Podařilo se jim sestavit botanický atlas během expedice v okolí areálu Sluňákov. Svůj strach a obavy mohly děti překonat na noční stezce odvahy, která je zavedla do tajemné Sluneční hory snů. První vodácký prožitek si vyzkoušely plavbou na raftech v nedalekém rybníce. Areál je vyzýval ke každodennímu sportování na venkovním hřišti, kde trávily svůj volný čas raději než v příjemných pokojích či hernách. Děti po většinu času pracovaly ve skupinách, tím se naučily vzájemně si naslouchat, radit si, povzbuzovat se a pomáhat si.  Během pobytu si sepsaly deníky zážitků, aby se s nimi mohly pochlubit spolužákům v Mařaticích.                                                                                                                                                                                                                                             

Všichni odjížděli domů unaveni, ale spokojeni a plni dojmů. Pro některé byl tento pobyt první možností spát mimo domov a bez rodičů. Těmto dětem patří pochvala za statečnost. Doufáme, že budou na tyto společné dny dlouho vzpomínat.