☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Projektový den 5.A

Ve spolupráci s lektorem muzea JAK v Uh.Brodě p.Provodovským  jsme prožili netradiční dopoledne. Děti se seznámily pomocí vlastní tvorby pomůcek, vyhledáváním a zpracováním informací, výsledky ankety a vzájemnou spoluprací, s životem a dílem J. A. Kmenského. Ve skupinách tvořili žáci vlastní ilustrace Orbis Pictus, které prezentovali ostatním spolužákům, dověděli se, jak dříve fungovala škola, soutěžili při hře-po stopách Komenského po světě. Projektovému dni předcházela anketa, kdy se členové jednotlivých týmů ptali spolužáků, ale i zaměstnanců školy, na otázky spojené s JAK. Výsledky naší práce si můžete prohlédnout na chodbě u šaten.