☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Opatření ředitelky školy

Opatření ředitelky školy na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci (COVID-19)

 

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 5. 3. 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19) vydávám následující opatření:

1. Všem žákům a dětem Základní školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace, kteří se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři, který jim podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. nařídí karanténu v délce 14 dnů.

2. Všichni žáci, kteří se před tímto datem (od 1. 3. 2020) vrátili z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, celá Itálie, Japonsko, Singapur) budou ponecháni po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z těchto oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

3. Výše uvedená opatření se vztahují i na zaměstnance školy, kteří po dobu 14 dnů po případném návratu z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 nebudou fyzicky docházet do zaměstnání. Neprodleně budou o této skutečnosti informovat ředitelku školy.

4. Žádáme všechny žáky (jejich zákonné zástupce), kterých se týkají vydaná opatření, aby školu neprodleně informovali e-mailem: zsmaratice@zsmaratice.cz, nebo telefonicky na čísle +420 739 008 901.

 

V Uherském Hradišti – Mařaticích dne 8. 3. 2020

 

Mgr. Jana Uherková


pdfOpatření ředitelky školy (203,47 kB  PDF)