☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

 

1. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

2. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

3. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

4. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

5. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

6. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

7. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti
ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

8. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

9. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 

 

Mgr. Jana Uherková
ředitelka školy