☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Hygienická a protiepidemická pravidla

 

Vážení rodiče,

škola se řídí hygienickými a protiepidemickými pravidly dle pokynů MZd, KHS a MŠMT a při mimořádných situacích budeme postupovat podle těchto pokynů.

· Platí zákaz vstupu do budovy osobám s příznaky infekčního onemocnění.

· Povinnost nosit roušku se ve škole řídí aktuálními pokyny nadřízených státních orgánů a institucí.

· Zákonní zástupci žáků a další osoby přicházející do školy vstupují do budovy školy pouze v nejnutnějších případech.

· Dodržování zvýšené hygieny rukou, mytí a desinfekce po příchodu do budovy i během pobytu ve škole.

· Při nenadálé nevolnosti se žák obrátí na jakéhokoliv zaměstnance školy, který bude postupovat dle vydaných pokynů.

· V případě teploty, projevů kašle, rýmy a podobných příznaků jsme nuceni ihned informovat zákonné zástupce a požádat o konzultaci jeho zdravotního stavu s lékařem. Takové dítě se nemůže účastnit výuky ve škole.